Fællesbillet til 1.20 danske kroner (bagsiden)

Dette er bagsiden. Se forsiden af denne fællesbillet.
Gyldigt til Københavns Sporveje (KS).

Beskrivelse

Billetten giver ret til kørsel på sporvejenes linier inden for takstgrænserne og på Københavns bybane (strækningerne København H-Hellerup-Nørrebro-Vanløse-Valby-København H samt Frederiksberg-Husum og Valby-Hvidovre). Viderekørsel kan ske med vilkårlig sporvejslinie henholdsvis bybanen i vilkårlig retning, fra vilkårligt stoppested henholdsvis bybanestation.

Begyndes reisen på en bybanestation, skal billetten klippes ved afrejsestationens billetsalg, forinden billetkontrollen passeres.

Billetten skal opbevares, under kørslen og på forlangende forevises åben. Det er forbudt efter billettering at overdrage billetten til andre, og ligeledes er benyttelse af opsamlede brugte, men endnu gyldige billetter forbudte. Der overtages ingen garanti med hensyn til plads i vognene, forstyrrelser i driften eller tilslutninger. For passagerer uden fyldig billet gælder sporvejenes henholdsvis statsbanernes almindelige regler.

Tvivlsspøgsmål vedrørende omstigningsreglerne afgøres endeligt af magistraten og ministeren for offentlige arbejder i forening og kan ikke indbringes for domstolene.

Gyldigheden kan bringes til ophør efter bekendtgørelse 2 måneder forud.

Fugt ikke billetten med spyt.

Fællesbillet til 1.20 danske kroner (bagsiden).Gyldigt til Københavns Sporveje (KS). Billetten giver ret til kørsel på sporvejenes linier inden for takstgrænserne og på Københavns bybane (strækningerne København H-Hellerup-Nørrebro-Vanløse-Valby-København H samt Frederiksberg-Husum og Valby-Hvidovre). Viderekørsel kan ske med vilkårlig sporvejslinie henholdsvis bybanen i vilkårlig retning, fra vilkårligt stoppested henholdsvis bybanestation.

Begyndes reisen på en bybanestation, skal billetten klippes ved afrejsestationens billetsalg, forinden billetkontrollen passeres.

Billetten skal opbevares, under kørslen og på forlangende forevises åben. Det er forbudt efter billettering at overdrage billetten til andre, og ligeledes er benyttelse af opsamlede brugte, men endnu gyldige billetter forbudte. Der overtages ingen garanti med hensyn til plads i vognene, forstyrrelser i driften eller tilslutninger. For passagerer uden fyldig billet gælder sporvejenes henholdsvis statsbanernes almindelige regler.

Tvivlsspøgsmål vedrørende omstigningsreglerne afgøres endeligt af magistraten og ministeren for offentlige arbejder i forening og kan ikke indbringes for domstolene.

Gyldigheden kan bringes til ophør efter bekendtgørelse 2 måneder forud.

Fugt ikke billetten med spyt.

Tilføj en kommentar

Dit navn

Se også

Andre ting fra Københavns Sporveje (KS)
Billetter fra Københavns Sporveje (KS)
Fotos fra Københavns Sporveje (KS)
Linje: København sporvognslinje 2
Links om sporvogne i København
Museum: Hovedstadsområdets Trafikselskabsmuseum (HT-museet)
Selskab: Københavns Sporveje (KS)
Videoer om sporvogne i København

© 2004-2021: Henrik Boye

Tysklands flag

Storbritanniens flag

Følg Sporvognsrejser på Facebook

SPORVOGNSREJSER
Sporvognsrejser logo