Omstigningsbillet (bagsiden)

Gyldigt til Københavns Sporveje (KS) 17. september 1944.

Beskrivelse

Billetten
skals opbevares under Kørslen og paa Forlangende forevises aaben. Ønskes en Omstigningsbillet benyttet til Viderekørsel, maa dette bemærkes ved Billetteringen, da Billetten annulleres ved sidste Benyttelse. Passagerer uden gyldig Billet maa løse en saadan. Billetten maa ikke overdrages til andre. Sporvejene paatager sig intet Ansvar med Hensyn til Plads i Vognene. Forstyrrelser i Driften eller Tilslutning til næste Linie.
Omstigningsbilleten giver Ret til Viderekørsel med vilkaarlig Linie ad vilkaarlig Rute fra vilkaarligt stoppested paa hele det københavnske Sporvejsnet inden for Taksgrænserne. Ved Omstigning til Omnibuslinierne eller Natlinierne skal der dog betales et Tillæg af 5 henholdsvis 10 Øre.
Retten til at stige om udløber 1 Time efter det paa Billetten mærkede Klokkeslæt.
Ved omstigning til Strøgomnibusserne paa Strækningen mellem Raadhuspladsen og Kongens Nytorv fortabes Retten til Videreomstignig.
Tvivlsspørgsmaal vedrørende Omstigningsreglerne afgøres endeligt af Magistraten og kan ikke indbringes for Domstolene.
Københavns Sporveje.

Omstigningsbillet (bagsiden).Gyldigt til Københavns Sporveje (KS) 17. september 1944. Billetten
skals opbevares under Kørslen og paa Forlangende forevises aaben. Ønskes en Omstigningsbillet benyttet til Viderekørsel, maa dette bemærkes ved Billetteringen, da Billetten annulleres ved sidste Benyttelse. Passagerer uden gyldig Billet maa løse en saadan. Billetten maa ikke overdrages til andre. Sporvejene paatager sig intet Ansvar med Hensyn til Plads i Vognene. Forstyrrelser i Driften eller Tilslutning til næste Linie.
Omstigningsbilleten giver Ret til Viderekørsel med vilkaarlig Linie ad vilkaarlig Rute  fra vilkaarligt stoppested paa hele det københavnske Sporvejsnet inden for Taksgrænserne. Ved Omstigning til Omnibuslinierne eller Natlinierne skal der dog betales et Tillæg af 5 henholdsvis 10 Øre.
Retten til at stige om udløber 1 Time efter det paa Billetten mærkede Klokkeslæt.
Ved omstigning til Strøgomnibusserne paa Strækningen mellem Raadhuspladsen og Kongens Nytorv fortabes Retten til Videreomstignig.
Tvivlsspørgsmaal vedrørende Omstigningsreglerne afgøres endeligt af Magistraten og kan ikke indbringes for Domstolene.
Københavns Sporveje.

Tilføj en kommentar

Dit navn

Se også

Andre ting fra Københavns Sporveje (KS)
Billetter fra Københavns Sporveje (KS)
Fotos fra Københavns Sporveje (KS)
Linje: København sporvognslinje 8
Links om sporvogne i København
Museum: Hovedstadsområdets Trafikselskabsmuseum (HT-museet)
Selskab: Københavns Sporveje (KS)
Videoer om sporvogne i København

© 2004-2021: Henrik Boye

Tysklands flag

Storbritanniens flag

Følg Sporvognsrejser på Facebook

SPORVOGNSREJSER
Sporvognsrejser logo