SPORVOGNSREJSER

Omstigningsbillet til Københavns Sporveje (KS) 4.50. Bagside (1963)

Udgiver: Københavns Sporveje (KS).
Dato: 1963.
By: København (Danmark).

Gyldig til

Københavns Sporveje (KS)
Nedlagt

Beskrivelse

Hvert af de 5 felter giver ret til kørsel efter følgende regler: Ved billetteringen afmærkes i feltet det kvarter af timen, inden for hvilket påstigningen har fundet sted. Passageren har derefter ret til fri omstigning inden for takstgrænserne indtil udløbet af det tilsvarende kvarter i den følgende time.

Sporvejene påtager sig intet ansvar med hensyn til plads i vognene, forstyrrelser i driften eller tilslutning til andre linier.

Såfremt kortet ønskes benyttet som rejsehjemmel for flere personer i følge, men med forskelligt rejsemål, må kortet af hensyn til billetkontrollen findes hos den af de pågældende, der forlader vognen sidst. Passagerer uden gyldig rejsehjemmel må løse en sådan.

Det er forbudt efter billetteringen at overdrage kortet til andre til fortsat benyttelse af et ikke udløbet felt, og ligeledes er benyttelse af opsamlede kort med ikke udløbne felter forbudt.

Tvivlsspørgsmål vedrørende omstigningsreglerne afgøres endeligt af magistraten og kan ikke indbringes for domstolene.

KØBENHAVNS SPORVEJE

OMSTGNINGS-RABATKORT
TIL 5 REJSER

MED SPORVEJENES DAGLINIER
INDE FOR TAKSTGRÆNSERNE

jfr. reglerne på bagsiden.

PRIS. 4,50 KR:

Kortet skal på forlangende forevises åbent. Gyldigheden kan bringes til ophør efter bekendtgørelse 2 måneder forud.

Fugt ikke kortet med spyt.

Omstigningsbillet til Københavns Sporveje (KS) 4.50. Bagside (1963)

Se billedet i høj opløsning. Venligst giv besked hvis billedet benyttes, og indsend gerne dine egne sporvognsbilleder.

Placeret på et kort

Tilføj en kommentar

Sidst opdateret: 4. november 2023.