Fotos fra Azienda Tramvie ed Autobus del Comune (ATAC)

Der findes 114 sporvognsfotos fra Azienda Tramvie ed Autobus del Comune (ATAC).

Vis alle år, 2020, 2016, 2010, 2009, 1999, 1991, 1985, 1982, 1981, 1928 eller ukendt dato.

Rom lavgulvsledvogn 9011 på sporvognslinje 19 i nærheden af Villa Borghese (2020).
17. oktober 2020
Rom lavgulvsledvogn 9218 på sporvognslinje 3 på Viale Aventino (2020).
17. oktober 2020
Rom lavgulvsledvogn 9218 på sporvognslinje 3 på Viale Aventino, set fra siden (2020).
17. oktober 2020
Rom lavgulvsledvogn 9235 på sporvognslinje 3 i krydset Viale delle Belle Arti/Via Ulisse Aldrovandi (2020).
17. oktober 2020
Rom lavgulvsledvogn 9235 på sporvognslinje 3 i nærheden af Villa Borghese (2020).
17. oktober 2020
På Via Daniele Manin (2016).
5. august 2016
Rom lavgulvsledvogn 9010 på sporvognslinje 14 på Via Daniele Manin (2016).
5. august 2016
Rom ledvogn 7013 på sporvognslinje 14 ved endestationen Farini (2016).
5. august 2016
Rom ledvogn 7013 på sporvognslinje 14 ved stoppestedet Termini (2016).
5. august 2016
Rom ledvogn 7067 på sporvognslinje 5 på Via Daniele Manin (2016).
5. august 2016
Rom ledvogn 7077 på sporvognslinje 5 ved endestationen Farini (2016).
5. august 2016
Rom lavgulvsledvogn 9010 på sporvognslinje 14 ved endestationen Farini (2016).
April 2016
Rom lavgulvsledvogn 9109 på sporvognslinje 5 ved endestationen Farini (2016).
April 2016
Rom lavgulvsledvogn 9210 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2016).
April 2016
Rom ledvogn 7001 på sporvognslinje 5 ved stoppestedet Termini (2016).
April 2016
Rom lavgulvsledvogn 9103 på sporvognslinje 19 ved endestationen Gerani (2010).
7. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9104 på sporvognslinje 19 på Via dei Reti (2010).
7. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9107 på sporvognslinje 19 i nærheden af Porta Maggiore (2010).
7. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9107 på sporvognslinje 19 på Via dei Reti (2010).
7. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9115 på sporvognslinje 14 i nærheden af Porta Maggiore (2010).
7. april 2010
Rom ledvogn 7001 i nærheden af Porta Maggiore (2010).
7. april 2010
Rom ledvogn 7071 på sporvognslinje 5 i nærheden af Porta Maggiore (2010).
7. april 2010
Rom ledvogn 7095 i nærheden af Porta Maggiore (2010).
7. april 2010
Rom ledvogn 7107 i nærheden af Porta Maggiore (2010).
7. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9001 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9002 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9002 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9002 på sporvognslinje 3 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9012 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9015 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9015 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento, set forfra (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9018 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9020 på ekstralinje 2/ på Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9020 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9020 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9020 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento, set forfra (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9022 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9025 på ekstralinje 2/ på pladsen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9025 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9025 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9025 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento, set bagfra (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9026 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9026 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9031 på ekstralinje 2/ ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9103 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9105 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9105 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento, set forfra (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9106 på sporvognslinje 8 i krydset Viale Trastevere/Via di S. Francesco a Ripa (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9106 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9127 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9201 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9204 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9231 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9235 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9239 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9250 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
6. april 2010
Rom ledvogn 7081 på sporvognslinje 19 på pladsen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom ledvogn 7081 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom ledvogn 7081 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento, set forfra (2010).
6. april 2010
Rom ledvogn 7081 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento, set forfra (2010).
6. april 2010
Rom ledvogn 7109 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento (2010).
6. april 2010
Rom ledvogn 7109 på sporvognslinje 19 ved endestationen Piazza Risorgimento, set forfra (2010).
6. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9244 på sporvognslinje 8 den gamle endestation Torre Argentina (2010).
5. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9246 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
5. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9250 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere, set forfra (2010).
5. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9012 på sporvognslinje 19 på pladsen Viale Liegi (2010).
4. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9012 på sporvognslinje 19 på Viale Liegi (2010).
4. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9018 på sporvognslinje 19 på pladsen Piazza Thorvaldsen (2010).
4. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9018 på sporvognslinje 19 på Via Gioachino Rossini (2010).
4. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9108 på sporvognslinje 19 på Via Gioachino Rossini (2010).
4. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9112 på sporvognslinje 19 på pladsen Piazza Thorvaldsen (2010).
4. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9112 på sporvognslinje 19 på pladsen Piazza Thorvaldsen, set bagfra (2010).
4. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9231 på sporvognslinje 8 ved stoppestedet Trastevere (Mastai) (2010).
4. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9104 på sporvognslinje 8 ved stoppestedet Ponte Garibaldi (2010).
3. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9204 på sporvognslinje 8 den gamle endestation Torre Argentina (2010).
3. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9212 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
3. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9235 på sporvognslinje 8 den gamle endestation Torre Argentina (2010).
3. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9235 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere, set fra siden (2010).
3. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9240 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere (2010).
3. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9240 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere, set bagfra (2010).
3. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9246 på sporvognslinje 8 på Via Arenula (2010).
3. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9250 på sporvognslinje 8 på Viale Trastevere, set fra siden (2010).
3. april 2010
Rom lavgulvsledvogn 9012 på sporvognslinje 19 ved stoppestedet Campo Verano (2009).
20. februar 2009
Rom ledvogn 7085 på sporvognslinje 5 på Via Federico Delpino (2009).
17. februar 2009
Rom ledvogn 7107 på sporvognslinje 5 på Via Prenestina (2009).
17. februar 2009
Rom ledvogn 7053 på sporvognslinje 5 på Via Napoleone III (2009).
16. februar 2009
Rom lavgulvsledvogn 9012 på sporvognslinje 2 ved stoppestedet Pinturicchio (2009).
15. februar 2009
Rom lavgulvsledvogn 9039 på sporvognslinje 3 på pladsen Piazza Thorvaldsen (2009).
15. februar 2009
Rom lavgulvsledvogn 9006 på sporvognslinje 8 den gamle endestation Torre Argentina (1999).
29. juli 1999
Rom lavgulvsledvogn 9104 på sporvognslinje 8 ved stoppestedet Staz.ne Trastevere (1999).
29. juli 1999
Rom ledvogn 7061 på sporvognslinje 19 på pladsen Piazza di Porta Maggiore (1999).
29. juli 1999
Rom ledvogn 7077 på sporvognslinje 19 på Via Ottaviano (1991).
22. juli 1991
Rom motorvogn 2129 på sporvognslinje 3 den gamle endestation Ostiense (1991).
22. juli 1991
Rom motorvogn 2211 på sporvognslinje 13 på Via Marmorata (1991).
22. juli 1991
Rom arbejdsvogn 2159 i nærheden af Viale del Parco del Celio (1985).
Oktober 1985
Rom ledvogn 7015 på sporvognslinje 5 ved endestationen Farini (1985).
Oktober 1985
Rom sporvognslinje 3 på Via Ottaviano (1985).
Oktober 1985
Rom ledvogn 7053 på sporvognslinje 5 ved endestationen Farini (1982).
Juli 1982
Rom motorvogn 2243 på sporvognslinje 3 ved endestationen Risorgimento - San Pietro (1982).
Juli 1982
Rom motorvogn 2243 på sporvognslinje 3 ved endestationen Risorgimento - San Pietro (1982).
Juli 1982
Rom motorvogn 8037 på sporvognslinje 14 ved endestationen Farini (1982).
Juli 1982
Rom sporvognslinje 13 foran Coloseum (1982).
Juli 1982
Rom ledvogn 7043 ved endestationen Farini (1981).
Juli 1981
Rom ledvogn 7079 på sporvognslinje 5 ved endestationen Farini (1981).
Juli 1981
Rom motorvogn 2082 på sporvognslinje 14 ved endestationen Farini (1981).
Juli 1981
Rom motorvogn 8033 på sporvognslinje 14 ved endestationen Farini (1981).
Juli 1981
Rom motorvogn 8035 på sporvognslinje 14 ved endestationen Farini (1981).
Juli 1981
Rom motorvogn 8035 på sporvognslinje 14 ved endestationen Farini (1981).
Juli 1981
Rom motorvogn 727 på sporvognslinje 2 på pladsen Piazza dei Cinquecento (1928).
Juni 1928
Rom motorvogn 921 på sporvognslinje 2 på pladsen Piazza dei Cinquecento (1928).
Juni 1928
Rom motorvogn 921 på sporvognslinje 2 på pladsen Piazza dei Cinquecento (1928).
Juni 1928
Foran Roma Termini.
Foran Termini.
Rom motorvogn 2073 på sporvognslinje 13 foran Colosseo.

Se også

Billetter fra Azienda Tramvie ed Autobus del Comune (ATAC)
Linje: Rom sporvognslinje 2
Links om sporvogne i Rom
Museum: Museo del Trasporto di ATAC
Selskab: Azienda Tramvie ed Autobus del Comune (ATAC)

© 2004-2021: Henrik Boye

Tysklands flag

Storbritanniens flag

Følg Sporvognsrejser på Facebook

SPORVOGNSREJSER
Sporvognsrejser logo