København motorvogn 610 på sporvognslinje 5 på gaden Nørregade (1972)

Udgiver: Sporvejshistorisk Selskab (SHS).
Dato: 1972.
By: København (Danmark).

Fotografiet viser

Københavns Sporveje (KS)
Motorvogn 610, fabrik KS, type Bogiemotorvogn, på sporvognslinje 5 (nedlagt), i retning mod Formosavej.

Beskrivelse

"Flere og flere går om ad Nørregade" var i mange år et slogan for Daells Varehus, og stoppestederne ved varehuset var nogle af de mest benyttede på linie 5. Et bogievogntog holder på billedet ved Daells Varehus i Nørregade i sidste halvdel af 1960'erne. (KS' hovedværksted 1934), havde en fortid hos NESA, hvor den havde nr. 922. NESA's sporvognstrafik ophørte i 1953. Linie 5 var den sidste sporvognslinie i København. Den overgik til busdrift i 1972.

København motorvogn 610 på sporvognslinje 5 på gaden Nørregade (1972).

Københavns Sporveje (KS).
Motorvogn 610, fabrik KS, type Bogiemotorvogn, på sporvognslinje 5 (nedlagt), i retning mod Formosavej."More and more goes on at Nørregade" was for many years a slogan for Daells Department Store, and stops at the store were some of the most used on line 5. A bogie combinations keeps the image by Daells Department store in Nørregade in the latter half of the 1960s . (KS 'principal work place in 1934), had a history of NESA, where it had no. 922. NESA's tram traffic ceased in 1953. Line 5 was the last tram line in Copenhagen. It was transferred to bus services in 1972.

Fotografier i nærheden


Tilføj en kommentar

Tilføj en kommentar hvis du har nogen spørgsmål, rettelser eller tilføjelser til denne side.

Dit navn
Evt. din e-mailadresse
Din kommentar

Se også

Andre ting fra Københavns Sporveje (KS)
Billetter fra Københavns Sporveje (KS)
Fotos fra Københavns Sporveje (KS)
Links om sporvogne i København
Sporvognslinjer i København
Sporvognsmuseer i København
Sporvognsselskaber i København
Videoer om sporvogne i København

Sidst opdateret: 2. januar 2018.

© 2004-2019: Henrik Boye
Tysklands flag
Storbritanniens flag
Udviklet af: Silas Boye Nissen
SPORVOGNSREJSER