København motorvogn 610 på sporvognslinje 5 på gaden Nørregade (1972)

Udgiver: Sporvejshistorisk Selskab (SHS).
Dato: 1972.
By: København (Danmark).

Fotografiet viser

Københavns Sporveje (KS)
Motorvogn 610, fabrik KS, type Bogiemotorvogn, på sporvognslinje 5 (nedlagt), i retning mod Formosavej.

Beskrivelse

"Flere og flere går om ad Nørregade" var i mange år et slogan for Daells Varehus, og stoppestederne ved varehuset var nogle af de mest benyttede på linie 5. Et bogievogntog holder på billedet ved Daells Varehus i Nørregade i sidste halvdel af 1960'erne. (KS' hovedværksted 1934), havde en fortid hos NESA, hvor den havde nr. 922. NESA's sporvognstrafik ophørte i 1953. Linie 5 var den sidste sporvognslinie i København. Den overgik til busdrift i 1972.

København motorvogn 610 på sporvognslinje 5 på gaden Nørregade (1972).

Københavns Sporveje (KS).
Motorvogn 610, fabrik KS, type Bogiemotorvogn, på sporvognslinje 5 (nedlagt), i retning mod Formosavej."More and more goes on at Nørregade" was for many years a slogan for Daells Department Store, and stops at the store were some of the most used on line 5. A bogie combinations keeps the image by Daells Department store in Nørregade in the latter half of the 1960s . (KS 'principal work place in 1934), had a history of NESA, where it had no. 922. NESA's tram traffic ceased in 1953. Line 5 was the last tram line in Copenhagen. It was transferred to bus services in 1972.

Fotografier i nærheden


Tilføj en kommentar

Tilføj en kommentar hvis du har nogen spørgsmål, rettelser eller tilføjelser til denne side.

Dit navn
Din kommentar

Se også

Andre ting fra Københavns Sporveje (KS)
Billetter fra Københavns Sporveje (KS)
Fotos fra Københavns Sporveje (KS)
Links om sporvogne i København
Sporvognslinjer i København
Sporvognsmuseer i København
Sporvognsselskaber i København
Videoer om sporvogne i København

Sidst opdateret: 2. januar 2018.

© 2004-2019: Henrik Boye
Tysklands flag
Storbritanniens flag
Udviklet af: Silas Boye Nissen
SPORVOGNSREJSER