SPORVOGNSREJSER
Sporvognsrejser logo

Voksenbillet til Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA)Bagside

Udgiver: Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab.
By: København (Danmark).

Gyldig til

Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA) (nedlagt)

Beskrivelse

Billetten
Skal opbevares under Kørslen
og paa Forlangende forevises
aaben. Passagerer uden gyldig Billet maa betale paany. Billetten maa ikke overdrages til andre.
Omstigningspassagerer har
Ret til umiddelbart fortsat, kun
ved Omstigning afbrudt, Kørsel til den Takstgrænse, der er afmærket ved Klipning.
Selskabet paatager sig intet
Ansvar med Hensyn til Plads
i Vognene, forstyrrelser i Drif-ten eller Tilslutning til næste
Linie.

BRUG ELEKTRISK
LYS, KRAFT
OG VARME

C.FERSLEV & CO, FABRIK FOR KONTROLBILLETTER

Voksenbillet til Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab (NESA)Bagside. Billetten
Skal opbevares under Kørslen
og paa Forlangende forevises
aaben. Passagerer uden gyldig Billet maa betale paany. Billetten maa ikke overdrages til andre.
Omstigningspassagerer har
Ret til umiddelbart fortsat, kun
ved Omstigning afbrudt, Kørsel til den Takstgrænse, der er afmærket ved Klipning.
Selskabet paatager sig intet
Ansvar med Hensyn til Plads
i Vognene, forstyrrelser i Drif-ten eller Tilslutning til næste
Linie.

BRUG ELEKTRISK
LYS, KRAFT 
OG VARME

C.FERSLEV & CO, FABRIK FOR KONTROLBILLETTER

Se billedet i høj opløsning. Venligst giv besked hvis billedet benyttes.

Billedets placering


Tilføj en kommentar

Dit navn

Se også

Linje: København sporvognslinje 19
Links om sporvogne i København
Museum: Hovedstadsområdets Trafikselskabsmuseum (HT-museet)
Selskab: Københavns Sporveje (KS)
Videoer om sporvogne i København

Sidst opdateret: 8. februar 2022.

© 2004-2022: Henrik Boye

Tysklands flag

Storbritanniens flag

Følg Sporvognsrejser på Facebook