SPORVOGNSREJSER

Basel motorvogn 212

I drift

Sporvognens historie

Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
I drift

1933: Leveret som Basel motorvogn 212, fabrik BBC/Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)/Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik (SWS), type Be 2/2.

Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
I drift

: Ombygget til Basel museumsvogn 212 (ex Basel motorvogn 212), fabrik BBC/Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG)/Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik (SWS), type Be 2/2.

Postkort: Basel museumsvogn 212 foran remisen Depot Wiesenplatz (1977)Postkort: Basel museumsvogn 212 foran remisen Depot Wiesenplatz (1977)Af H. R. Hänni, Trämli-Impress.
10. september 1977.

Tilføj en kommentar

Sidst opdateret: 4. april 2023.