SPORVOGNSREJSER

2023-08-09 LUND - Clemenstorget, spårvagnar, station och godsmagasin (Max Aschenbrenner)

YouTube navn: Årskortguld Sj.
Sprog: Svensk.
Dato: 9. august 2023.
By: Lund (Sverige).

Videoen viser

Lunds spårväg
I drift

1Lund sporvognslinje 1: ESS - Lund C
I drift

Beskrivelse

LUND C:
Lund C, eller Lund Centralstation, är stadens huvudsakliga järnvägsstation och en viktig knutpunkt i södra Sverige. Den öppnade 1856 och erbjuder förbindelser till olika delar av landet, med regelbundna tågavgångar som ansluter resenärer till närliggande städer och fjärran platser.

LUNDS SPÅRVÄGAR:
Lunds spårvägar var en viktig del av stadens kollektivtrafiksystem från 1900-talets början fram till nedläggningen 1969. De spårbundna fordonen möjliggjorde effektiva resor och bidrog till stadens tillväxt genom att förbättra tillgänglighet och kommunikation. Numera har Lund återinfört en modern spårväg som en del av stadens hållbara transportsystem.

CLEMENSTORGET:
Clemenstorget är ett torg i Lund. Det ligger omkring 100 meter nordost om Lunds centralstation och är ett av de större torgen i staden. Clemenstorget är känt för sin torghandel, främst loppmarknadsprylar.

Torget anlades på 1890-talet och hette ursprungligen Clementstorget (namnet ändrades 1923). Vid torget byggdes flera hus, bland annat imponerande stenhus på torgets norra och östra sida. På västra sidan ligger tullhuset, numera auktionskammare, och sedan 1997 en gång- och cykelbro över järnvägsstationen.

Enligt Lunds kulturportal är torget döpt efter området som hette Clemens rote som i sin tur tagit namn efter Sankt Clemens, även kallat Clemens Romanus som var tredje biskopen av Rom år 90-97

LUNDS GODSMAGASIN:
Lunds godsmagasin, även känt som "Godset", är en imponerande tegelbyggnad från 1800-talet. Den användes en gång som ett lager för gods och var en viktig nod för stadens handelsverksamhet. Idag är byggnaden en del av kulturarvet och har genomgått restaurering för att bevara dess historiska värde.

Copyright: ARONIA | Film, Haninge
"Dokumenterar din verklighet"

2023-08-09 LUND - Clemenstorget, spårvagnar, station och godsmagasin (Max Aschenbrenner)

Tilføj en kommentar

Placeret på et kort

Sidst opdateret: 25. februar 2024.